Aplikacja stworzona w ramach projektu "Postaw na pracę" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aplikacja wspierająca wstępny audyt firm pod względem dostępności miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Zacznij
Aplikacja stworzona w ramach projektu "Postaw na pracę" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OPIS STANOWISKA

WARUNKI ARCHITEKTONICZNE

WARUNKI PRACY

WYNIK AUDYTU